Wycena naprawy - RGB Elektronika (2024)

RGB Elektronika Wycena naprawy

Wycena naprawy

Pobierz formularz wwersji PDF

Wcelu zlecenia wyceny naprawy prosimy owypełnienie poniższego formularza online. Wopisie prosimy udzielić możliwie najwięcej informacji natemat zgłaszanego donaprawy urządzenia, copozwoli skrócić czas wyceny. Wypełniony formularz wyceny naprawy poprzesłaniu online, wydrukuj idołącz doprzesyłki wraz zurządzeniem.

Etapy realizacji usługi

Wycena naprawy - RGB Elektronika (1)

Zleć naprawę

Wcelu zlecenia wyceny naprawy prosimy owypełnienie formularza, aOpiekun Klienta RGB skontaktuje się zPaństwem wmożliwie najkrótszym czasie.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (2)

Odbieramy urządzenie

Uszkodzone urządzenie może odebrać bezpłatnie przedstawiciel RGB lub firma transportowa. Możesz nadać jerównież samodzielnie lub dostarczyć donaszej siedziby.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (3)

Wycena

Standardowa weryfikacja orazwycena naprawy urządzenia trwają do7 dni roboczych. Posiadamy również opcję wyceny wciągu 24h zadodatkową opłatą 450 zł netto.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (4)

Oferta naprawy

Ofertę naprawy składamy wformie dokumentu pdf, któryzawiera informacje natemat czasu naprawy, ceny igwarancji.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (5)

Naprawa itesty

Zespół serwisowy RGB przywróci pełną sprawność urządzeniu orazpodda jekontroli jakości podczas testów obciążeniowych lub symulacji wśrodowisku.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (6)

Gwarancja jakości RGB

Udzielamy gwarancji do24 m-cy najczęściej nacałe urządzenie, nietylkonaczęści naprawione. Gwarancją obejmujemy również urządzenia wycofane zprodukcji.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (7)

Dostawa sprawnego urządzenia

Wpełni sprawne ibezpiecznie zapakowane urządzenie można odebrać osobiście lub wyślemy jenawskazany adres. Możliwa jest również dostawa, poza godzinami pracy, dostępna odpłatnie.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (8)

Transparentny proces

Dbamy osprawny przepływ towarów iusług, dlatego monitorujemy stan każdego urządzenia, przebieg naprawy czysposób ijakość pakowania, takaby wyeliminować przestoje iuszkodzenia wtransporcie.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (9)

Serwis 24/7

Wnaszym serwisie pracuje około 30 techników elektroników orazautomatyków imechaników. Działamy 24/7, więcwkrytycznej sytuacji jesteśmy wstanie naprawić urządzenie nawet wciągu jednej nocy, dzięki czemu możesz uniknąć przestoju naprodukcji.

+48 717 500 983Czytaj więcej ousłudze

Rekomendacje

Wycena naprawy - RGB Elektronika (10)

Zdecydowanie rekomenduję stałą współpracę zRGB Elektronika. Cenię zaangażowany zespół specjalistów, któryspieszy zrozwiązaniem nawet nietypowych problemów zurządzeniami. Cechują się dyspozycyjnością, szybką diagnozą, fachowym serwisem inajlepszą jakość napraw narynku. RGB topewny Partner wbiznesie, zktórymjestem związany odlat.

Centrala Techniczna ELTECH Sp. zo.o.

Arkadiusz Paturej

Przedstawiciel handlowy

Wycena naprawy - RGB Elektronika (11)

SGL Graphite Solutions Polska sp. zo.o. współpracuje zRGB Elektronika już od2016r. Wnaszej współpracy cenimy szybką reakcję, terminowość, indywidualne orazprofesjonalne podejście, pomoc nawet wnajtrudniejszych tematach, orazbardzo dobrą jakość iskuteczność. Warto wspomnieć również odużym wyborze urządzeń ipodzespołów, jak iszerokiej gamie dostawców. Zdarzały się przypadki, żeawaria namaszynie uniemożliwiała nam produkcję ważnych komponentów, aledzięki ekspresowym trybom serwisu RGB Elektronika lub proponowanych przeznich alternatywach, mogliśmy wykluczyć długi przestój maszyny istratę zamówień. Dlatego polecamy RGB Elektronika.

SGL Graphite Solutions Polska sp. zo. o.
Maciej Basiaga

Kierownik Utrzymania Ruchu iInżynieringu

Wycena naprawy - RGB Elektronika (12)

Zusług RGB Elektronika korzystamy już oddługiego czasu. Tocojest dla nas ważne, todostępność serwisu wkażdym dniu tygodnia iterminowość dostaw. Nauwagę zasługuje również rzeczowy kontakt, dzięki któremuproces zgłoszenia przebiega bardzo szybko. RGB Elektronika torównież jeden zniewielu partnerów, którypodejmuje się napraw problematycznych urządzeń, zsukcesami.

FRoSTA Sp. zo.o.
Mateusz Wasilewski

Zaopatrzeniowiec Utrzymania Ruchu

Wycena naprawy - RGB Elektronika (13)

RGB Elektronika wyróżnia się niezwykłą szybkością napraw, ich zespół działa sprawnie, gwarantując natychmiastową reakcję nawszelkie problemy. Tofirma, którarozumie kluczową rolę czasu wdzisiejszym środowisku biznesowym, oferując profesjonalne iekspresowe naprawy 24 godziny nadobę. Ich serwis orazzespół sprzedaży togwarant skutecznej współpracy nalata.

Grupa Maspex
Janusz Prorok

Z-ca Dyrektora ds.Technicznych

Wycena naprawy - RGB Elektronika (14)

Firmę RGB elektronika cenimy przede wszystkim zaszybkość działania ijakość usług. Znakomicie wypełnili Państwo niszę napraw isprzedaży niewspieranych już modeli urządzeń automatyki przemysłowej. Państwa usługi ekspresowe pomogły nam zminimalizować przestój maszyn orazprewencyjnie zapobiec problemom wprzyszłości. Mamy stałą opiekę lokalnego przedstawiciela handlowego, abardzo cenimy sobie bezpośredni iszybki kontakt.

POLTRA Sp. zo.o.
Wojciech Bajor

Kierownik Utrzymania Ruchu / Maintenance Manager

Wycena naprawy - RGB Elektronika (15)

Natychmiastowa reakcja nazgłoszenie imożliwość szybkiego oddania maszyny poawarii, todla nas priorytet. Stała współpraca zRGB Elektronika skutkuje dla naszej firmy oszczędnością czasu iobniżeniem kosztów. Terminowe działanie, wsparcie specjalistów iszeroka dostępność asortymentu czynią RGB firmą godną zaufania.

FLSmidth MAAG Gear sp. zo. o.
Kamil Dybinski

Maintenance and Technical Infrastructure Manager

Doskonała

Na podstawie 149 opinii

Wycena naprawy - RGB Elektronika (16)

Wycena naprawy - RGB Elektronika (17)

Rafał Olejnik

2024-06-19

Trustindex sprawdza, czy pierwotnym źródłem recenzji jest Google.

Szukasz kogoś do naprawy automatyki, znalazłeś. Za mało gwiazdek żebyuczciwie ich ocenić. Full profeska. Obsługa i kontakt na celujący. Dotrzymują słowa, naprawiają bez zwłoki. B&RAcoposp3 naprawili za ułamek kwoty którą chciał producent, no i u producenta oczekiwanie na nowy serwozasilacz 7mcy a oni naprawili w cztery dni z dostawami. Pewnie nie wszystkie urządzenia da sie tak naprawić i w korzystnej cenie bo naprawa wyjdzie drożej bo produkt z ChRL ale dla mnie są najlepsi. Polecam.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (18)

Julia Skoczurzyńska

2024-06-06

Trustindex sprawdza, czy pierwotnym źródłem recenzji jest Google.

Polecam!

Wycena naprawy - RGB Elektronika (19)

Magdalena Maczugowska

2024-05-28

Trustindex sprawdza, czy pierwotnym źródłem recenzji jest Google.

Współpraca na plus - nawet bezpłatny odbiór urządzenia przez pracownika jest dostępny.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (20)

Slawek Kiedrowicz

2024-05-28

Trustindex sprawdza, czy pierwotnym źródłem recenzji jest Google.

Na sklepie znalazłem rzadkie jednostki Lenze.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (21)

Hubert Suchorski

2024-05-28

Trustindex sprawdza, czy pierwotnym źródłem recenzji jest Google.

Firma dotrzymuje terminów. Wskazanych na weryfikacje oraz naprawę .

Wycena naprawy - RGB Elektronika (22)

A K

2024-05-26

Trustindex sprawdza, czy pierwotnym źródłem recenzji jest Google.

Sprzęt wrócił sprawny dodatkowo wyczyszczony wewnątrz. Polecam.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (23)

Piotr Prokop

2024-05-21

Trustindex sprawdza, czy pierwotnym źródłem recenzji jest Google.

Jestem pozytywnie zaskoczony podejściem do problemu zgłoszonego w weekend -zasilacz B&R naprawiony w 5h.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (24)

Rafał Cichosz

2024-04-24

Trustindex sprawdza, czy pierwotnym źródłem recenzji jest Google.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naprawy serwa i falownika. Profesjonalna naprawa. Czas naprawy terminowo. Bardzo dobry kontakt.

Zapraszamy dokontaktu znaszymi przedstawicielami regionalnymi wcelu uzyskania dodatkowych informacji natemat napraw iusług serwisu RGB.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (25)

Wycena naprawy - RGB Elektronika (26)

Magdalena Biernat

śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie

Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (27)

Tomasz Zalejski

dolnośląskie, opolskie

Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (28)

Adrian Adamson

wielkopolskie, lubuskie

Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (29)

Mateusz Adamson

pomorskie, kujawsko- pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (30)

Adrian Kowalik

lubelskie, mazowieckie, podlaskie, podkarpackie

Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.Proszę włączyć obsługę JavaScript wprzeglądarce.

Wycena naprawy - RGB Elektronika (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 6071

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.